Stichting Manna Charitatieve Belangen

Algemeen

Financiële ondersteuning

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24357665000.

Fiscaal nummer
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaal nummer 812335727.

Rekeningnummer
De bankrekening van de stichting is NL61INGB0677501145.


Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Stichting Manna Charitatieve Belangen heeft ten doel:

  • Het besteden van haar vermogen aan, danwel beheren daarvan ten behoeve van, charitatieve projecten met een Christelijke achtergrond en identiteit welke door derden ondernomen worden;
  • Het verlenen van adviezen en het voeren van administraties ten behoeve van derden welke charitatieve projecten ondernemen met een Christelijke achtergrond;
  • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Start

2013

2019

2025

Onze geschiedenis

Sinds de oprichting is de stichting gericht op financiële ondersteuning.


Tussen 2003-2013 richt zich dat met name op de financiële ondersteuning van projecten door het administreren en beheren van donaties.

Vanaf 2013 verbreed de stichting haar takenpakket met een uitbreiding op het gebied van schuldhulpverlening.

In 2019 vind een strategische heroriëntatie plaats, ingegeven door het voornemen van de oprichter(s) van de stichting om terug te treden.

Beleidsvisie 2020-2025 bouwt voort op de historie, maar verschuift de focus op de in 2013 ingezette route: schuldhulpverlening. Het karakter van “verdeler” blijft behouden, maar krijgt een lange termijn focus als “rentmeester”. Aangroei van vermogen krijgt prioriteit met als doel om blijvend te kunnen verdelen: DAILY BREAD.

Onze ambitie

Impactvolle schuldhulpverlening realiseren door (beginnende) problematische schulden terug te dringen.

Ons team

Vacature

Voorzitter

Ruben van der Lecq

Secretaris/Penningmeester