Stichting Manna

Financiële ondersteuning

Stichting Manna Charitatieve Belangen heeft ten doel:

 • Het besteden van haar vermogen aan, danwel beheren daarvan ten behoeve van, charitatieve
  projecten met een Christelijke achtergrond en identiteit welke door derden ondernomen
  worden;
 • Het verlenen van adviezen en het voeren van administraties ten behoeve van derden welke
  charitatieve projecten ondernemen met een Christelijke achtergrond;
 • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
  daartoe bevorderlijk kan zijn.